Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přírůstky do sbírkového fondu, 2010

| |

Muzeum Českého krasu v Berouně – Přírůstkové č., předmět a popis (za rok 2010)

Přírůstky do společenskovědních sbírek v Berouně. Přírůstky z přírodovědného oddělení a z Hořovic či Žebráku zde jsou také  zahrnuty.

Přírůstkové číslo Předmět
1/2010 Časopis Hlásná Třebaň
2/2010 Časopis Radniční list
3/2010 Časopis Loděnický zpravodaj
4/2010 Časopis Hostomické listy
5/2010 Časopis Sedmička Beroun
6/2010 Noviny Berounský region
7/2010 Noviny Echo
8/2010 Naše noviny
9/2010 Podbrdské noviny
10/2010 Mladá Fronta Dnes – část Střední Čechy
11/2010 Berounský deník
12/2010 Králodvorský zpravodaj
13/2010 Berounský katolický zpravodaj
14/2010 Bakalářská práce na téma Osobnosti Berounska, jejich vztak k regionu a přínos pro lidstvo
15/2010 Plakát a pozvánka MČK na křest – Václav Talich 1883-1961
16/2010 Pozvánka Galerie Holandského domu na výstavu Zlákán barevností
17/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu obrazů Krajina Českého krasu
18/2010 Plakát MČK a města Beroun, na besedu Cestami a cyklostezkami Berounskem
19/2010 Plakát MČK na divadelní představení Jak kašpárek zachránil Vánoce
20/2010 Plakát MČK na  besedu s názvem Večer s režisérem Bedřichem Ludvíkem
21/2010 Plakát na vánoční koncert v MČK – kapela CLUARAN
22/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu Průkopníci podnikání na Berounsku.
23/2010 Plakát MČK na přednášku První zemědělci na Berounsku a Hořovicku
24/2010 Plakát MČK na besedu Pohled ze dvou stran
25/2010 Novoročenka MČK na rok 2010
26/2010 Panna krejčovská – historická
27/2010 Tovaryšský a výuční list
28/2010 Noviny Naše snahy
29/2010 Noviny Zvěsti Podbrdska
30/2010 Nouzová poukázka
31/2010 Zápis vyprávění Josefa Richtera
32/2010 Výňatky z kroniky Františka Čápa z Tetína
33/2010 Absolventská práce Jaroslavy Havlové
34/2010 Bakalářská diplomová práce Petry Váňové
35/2010 Kniha Václav Talich 1883 – 1961
36/2010 Televizor
37/2010 Fotoalbum Jarmily Novotné – Liteň
38/2010 Soubor fotografií  Jarmily Novotné – profesní život
39/2010 Soubor rodinných fotografií  Jarmily Novotné
40/2010 Tiskovina Broumský zpravodaj
41/2010 Tiskovina Hýskováček
42/2010 Minulostí Berounska
43/2010 Publikace – Almanach (1886 – 1971)
44/2010 Tiskovina O nás
45/2010 Pohlednice barevné – soubor
46/2010 Soubor brožur s regionální tématikou
47/2010 Plakát k projektu 57 osobností Středočeského kraje
48/2010 Soubor 19 ČB fotografií
49/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
50/2010 Plakát MČK na přednášku
51/2010 Plakát MČK na přednášku
52/2010 Plakát MČK na besedu
53/2010 Inhalátor el. parní
54/2010 Sborník Český kras
55/2010 Přístroj „horské slunce“
56/2010 Krouhač elektrický
57/2010 Mléčenka z bílého porcelánu
58/2010 Džbánek z bílého masivního skla
59/2010 Termonádoba na jídlo
60/2010 Termonádoba na jídlo
61/2010 Fotoaparát na kinofilm zn. VILIA
62/2010 Brýle sluneční
63/2010 Brýle sluneční
64/2010 Kabelka společenská, bílá
65/2010 Kabelka kožená
66/2010 Kabelka kožená
67/2010 Kabelka z 90. let 20. stol.
68/2010 Kuchyňský strojek el. ruční
69/2010 Kalendář českého lidu
70/2010 Topinkovač elektrický
71/2010 Zástěra na domácí práce
72/2010 Kabelka na letní denní nošení
73/2010 Stojánek na sáčkované mléko
74/2010 Vykrajovátko kovové
75/2010 Pekáč dvojdílný smaltovaný
76/2010 Gramorádio z roku 1962
77/2010 Šicí stroj zn. Bobbin
78/2010 Soubor fotografií k osobnosti Jarmily Novotné
79/2010 Plakát na koncert Vzpomínka na Jarmilu Novotnou
80/2010 Plakát na koncert Vzpomínka na Jarmilu Novotnou
81/2010 Kopie fotografií a programů
82/2010 Plakát a agenda ke koncertu Jarmily Novotné v Lucerně
83/2010 Korespondence Jarmily Novotné
84/2010 Žádost  o vízum a otisky prstů
85/2010 Agenda Společnosti JN k oslavám 85. narozenin Jarmily Novotné
86/2010 Korespondence Společnosti Jarmily Novotné + písemný materiál k pojmenování planetky po Jarmile Novotné
87/2010 Výstřižky + pohlednice
88/2010 Portrét Jarmily Novotné
89/2010 Soubor fotografií Míly Kočové
90/2010 Soubor cedulí Národního divadla
91/2010 Korespondence pí Pavly Kittlerové a faráře St. Nováčka z Litně s pí Ludmilou Matrtajovou
92/2010 Výstřižky k osobnosti pěvkyně Míly Kočové
93/2010 Pohlednice paní Irmě z Daubků
94/2010 Pohlednice Litně z r. 1998
95/2010 Plán stavební – ověřená kopie
96/2010 Soubor fotografií Jarmily Novotné
97/2010 Soubor fotografií Jarmily Novotné
98/2010 Růženec s krabičkou
99/2010 Vizitky z majetku Jarmily Novotné
100/2010 Soubor 6 barevných pohlednic
101/2010 Plakát a program berounského masopustu 2010
102/2010 Kniha – Proměny a příběhy Hořovic 2
103/2010 Tiskovina Komárovák
104/2010 Tiskovina Hudlice Dnes
105/2010 Tiskovina Chyňavský zpravodaj
106/2010 Tiskovina Obzor – informační časopis obce Tmaň
107/2010 Tiskovina Zprávičky z Chodouně aneb chodouňský čtvrtletník
108/2010 Pohlednice (soubor) s reprodukcemi obrazů Lucie Suché
109/2010 Pohlednice Tetínský poklad, vydaná Středočeským krajem
110/2010 Pozvánka MČK a ÚAPPSČ na vernisáž výstavy a výstavu Tetínský poklad
111/2010 Tiskovina Zdické noviny
112/2010 Tiskovina Nižborský list
113/2010 Pozvánka na výstavu fotografií Aleny Šustrové
114/2010 Pozvánka Farní charity Beroun na výstavu
115/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
116/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na besedu a výstavu
117/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu fotografií Fotoklub Beroun 2007
118/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
119/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
120/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
121/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
122/2010 Pozvánka města Beroun na zahajovací koncert
123/2010 Propagační materiál soutěžní přehlídky výtvarných prací MALÉ BEROUNÁLE 2006
124/2010 Loutkové divadlo z pozůstalosti Jiřího Porta.
125/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  literatura s divadelní tématikou
126/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  literatura k Divadlu Spejbla a Hurvínka
127/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  časopis Loutkář
128/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  scénáře divadelních her pro loutkovou scénu
129/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  odborná literatura o loutkoherecké činnosti
130/2010 Tiskopis plakátu berounského loutkového divadla Jiřího Porta
131/2010 Mapy – nástěnné plány
132/2010 Kronika brigády socialistické práce
133/2010 Kronika brigády socialistické práce
134/2010 Kniha – Sbírka zákonů a nařízení státu československého
135/2010 Kniha – Sbírka zákonů a nařízení státu československého
136/2010 Kniha – Sbírka zákonů a nařízení státu československého
137/2010 Kniha – změny zákonů a nařízení
138/2010 Psací stroj
139/2010 Termohygrograf,
140/2010 Kraslice, ručně malované.
141/2010 Mapa – Beroun – země Česká – díl 4052
142/2010 Kniha Okolí Prahy – západ
143/2010 Nádoba keramická
144/2010 „Žehlička“ na roztírání vosku
145/2010 Boty lyžařské, celokožené
146/2010 Chaloupka – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
147/2010 „Počestné právo rychtářské“ – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
148/2010 Palička – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
149/2010 Soubor slaměná ošatka a ručně vyšívaná dečka do ošatky na uložení pecnu
150/2010 Matrika členů Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
151/2010 Pokladní kniha Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
152/2010 Zápisy z konšelských sezení Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
153/2010 Členská knížka Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
154/2010 Tiskopisy plakátů Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
155/2010 Tiskopis členského průkazu Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí.
156/2010 Kronika členstva  Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
157/2010 Kronika Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
158/2010 Album s fotografiemi  z akcí Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí.
159/2010 Fotografie z akcí Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí.
160/2010 Publikace Přemyslovské Křivoklátsko (900 let hradu Křivoklátu)
161/2010 Kniha Bzová
162/2010 Prapor – zástava – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
163/2010 DVD – Joachim Barrande
164/2010 Penál školní
165/2010 Pozvánka na výstavu Karla a Jana Patákových – Obrazy a com-mixy
166/2010 Plakát na výstavu Velíz, hora starých legend
167/2010 Plakat MČK na besedu
168/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu
169/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
170/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
171/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
172/2010 Plakát a pozvánka na výstavu
173/2010 Plakát MČK + hvězdárny Žebrák na přednášku
174/2010 Novoročenka 2010
175/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
176/2010 Plakát MČK na výstavu
177/2010 Plakát MČK na besedu
178/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
179/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu
180/2010 Pozvánka Města Berouna na slavnostní vyhlášení cen Trilobit 2009
181/2010 Plakát MČK na přednášku
182/2010 Plakát MČK na besedu
183/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
184/2010 Skříňka dřevěná
185/2010 „Pádlo“ na praní prádla
186/2010 Brožura – návod k použití
187/2010 Punčochy dámské
188/2010 Učebnice ruského jazyka
189/2010 Publikace Čechy krásné, Čechy mé
190/2010 Kniha – Jeden jazyk naše heslo buď II
191/2010 Kniha Velký příběh
192/2010 Brožura Historie Tlustice
193/2010 Publikace Nový Jáchymov v kronikách
194/2010 Vzorky  látek, vyráběných podnikem Tiba
195/2010 Drobné nástroje
196/2010 Kronika brigády socialistické práce 1966 – 1973
197/2010 Kronika brigády socialistické práce 1976 – 1981
198/2010 Kronika brigády socialistické práce 1981 – 1984
199/2010 Kočárek pro dítě hluboký
200/2010 Květina z barevného hutního skla
201/2010 Záclony – ručně háčkované
202/2010 Časopis Květen,
203/2010 Plakát a pozvánka Lucie Suché na výstavu Od jara do jara
204/2010 Plakát Města Beroun na Dny evropského dědictví (DED)
205/2010 Plakát Města Beroun na výstavu
206/2010 Plakát MČK na přednášku
207/2010 Plakát MČK a hvězdárny Žebrák na přednášku
208/2010 Plakát MČK na přednášku
209/2010 Plakát MČK na přednášku
210/2010 Plakát MČK na přednášku
211/2010 Plakát a pozvánka na výstavu
212/2010 Plakát na XIV. ročník akce Berounské hrnčířské trhy 2010
213/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
214/2010 Plakát města Beroun na muzikál
215/2010 Plakát sdružení Naše noviny
216/2010 Plakát sdružení Naše noviny
217/2010 Plakát MČK na didaktické programy
218/2010 Taška střešní
219/2010 Cihla červená
220/2010 Plakát MČK na besedu
221/2010 Plakát a pozvánka občanského sdružení Lugh
222/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu
223/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu
224/2010 Plakát a pozvánka MČK na muzejní noc 2010
225/2010
226/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
227/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
228/2010
229/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu
230/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu
231/2010 Plakát na akci festival Stranou – Evropští básníci naživo
232/2010 Stuha – část  slavnostní pásky
233/2010 Truhla na uložení krmiva pro hospodářská zvířata
234/2010 Truhla na uložení krmiva pro hospodářská zvířata
235/2010 Čerpadlo ruční, křídlové, typ K1
236/2010 Čerpadlo ruční, křídlové, typ K2
237/2010 Nádoba – cedník ve tvaru mísy s držadly
238/2010 Diaprojektor zn. MEDIREX
239/2010 Kalendář nástěnný na rok 2011
240/2010 Plakát a pozvánka MČK na vánoční výstavu
241/2010 Sada talířů
242/2010 Sbírka anekdot
243/2010 Fotografie ČB
244/2010 Rozepsané scénáře her pro dospělé publikum
245/2010 Tiskoviny z metodické knihovny nižborského ochotnického spolku
246/2010 Soubor – výtisk scénáře a rozepsaná role
247/2010 Rozepsané scénáře her pro dětské publikum
248/2010 Rozepsané scénáře her pro dětské publikum
249/2010 Tisky divadelních her pro dospělé publikum – nejstarší svazky
250/2010 Tisky divadelních her pro dospělé publikum – brožury různých nakladatelství
251/2010 Tisky divadelních scénářů – hry pro dětské publikum
252/2010 Tisky divadelních scénářů – hry pro loutky
253/2010 Tisk divadelní hry Smrt Garibaldiho
254/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  Fr. Švejda -  Praha
255/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  M. Knapp Praha – Karlín
256/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  Evžen K. Rosendorf Praha
257/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  A. Neubert Praha, edice Naše scéna
258/2010 Soubor panáček a panenka v krojovém svérázu
259/2010 Vlaječka textilní
260/2010 Propagační materiál národního podniku TIBA
261/2010 Rukopis textu „Textilácká hymna“
262/2010 Fotografie z provozu závodu TIBA Beroun
263/2010 Halenka vyšívaná
264/2010 Halenka vyšívaná
265/2010 Halenka vyšívaná
266/2010 Fotografie ČB z fondu Obce baráčnické Nižbor
267/2010 Halenka bílá, vyšívaná, k baráčnickému kroji nižborské Obce baráčnické
268/2010 Halenka bílá, vyšívaná, k baráčnickému kroji nižborské Obce baráčnické
269/2010 Košile bílá, vyšívaná, k baráčnickému kroji nižborské Obce baráčnické
270/2010 Čapka k baráčnickému kroji
271/2010 Čapka k baráčnickému kroji
272/2010 Kroj ženský Obce baráčnické Nižbor.
273/2010 Přehrávač magnetofonových kazet
274/2010 Toaletní papír
275/2010 Kniha  Zdice – staré fotografie vyprávějí
276/2010 Tiskovina Můj Beroun
277/2010 Kniha Minulostí Berounska 13
278/2010 Kniha Malované opony divadel českých zemí
279/2010 Brožura Obrazárna
280/2010 Brožura Radnice v Hořovicích 100 let
281/2010 Brožura Hořovice.
282/2010 Originál obrazu Silurské moře
283/2010 Novoročenka MČK pro rok 2011.
284/2010 Plakát MČK na přednášku Nad Berounkou pod Tetínem trochu jinak
285/2010 Plakát MČK a Domu dětí a mládeže (DDM) – Mikuláš v muzeu.
286/2010 Plakát MČK na přednášku Osvětim – Březinka
287/2010 Plakát MČK na veřejné promítání krátkometrážních filmů – Retrospektiva litevského animovaného filmu
288/2010 Plakát MČK na přednášku k výstavám Lži vepsané v kameni a Nevšední geologie všedního
289/2010 Plakát DDM a MČK – Halloween v muzeu.
290/2010 Plakát MČK na komentovanou prohlídku
291/2010 Plakát MČK na přednášku Krásou Saturnových prstenců
292/2010 Plakát Jiřího Semráda na výstavu Kaplička
293/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu Fantastické světy.
294/2010 Plakát Fotoklubu Beroun na výstavu Fotofórum
295/2010 Plakát a pozvánka galerie Holandského domu na výstavu Renaty Liškové a Dany Vilhelmové
296/2010 Pamětní list
297/2010 2 různé plakáty a pozvánka MČK na doprovodný program
298/2010 Pozvánka MGB (Městské galerie Beroun) na výstavu Karla Součka
299/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu Berounka neznámá
300/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu Jiřího Kreissla
301/2010 Plakát, vstupenky, abonentní průkaz a program na Talichův Beroun 2010.
302/2010 Plakát, pozvánka a program na akci Václav Talich ve vzpomínkách houslisty Jiřího Bezděkovského.
303/2010 Pozvánka ZUŠ Václava Talicha na koncert Pocta Václavu Talichovi.
304/2010 Pozvánka městské galerie Beroun na výstavu Beroun v zrcadle času
305/2010 Pozvánka MGB na výstavu Středočeského sdružení výtvarníků
306/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na na vernisáž výstavy Tváře pěti kontinentů.
307/2010 Propagační skládačka města Beroun
308/2010 Propagační skládačka k hrnčířským trhům 2010.
309/2010 Sáček na balení občerstvení.
310/2010 Plakát a skládačka na hrnčířské trhy 2001
311/2010 Plakát a skládačka na hrnčířské trhy 2002
312/2010 Plakát na hrnčířské trhy v Berouně v roce 2003
313/2010 Plakát a skládačka na hrnčířské trhy 2005
314/2010 Skládačka na jarní trhy 2006
315/2010 Skládačka na jarní trhy 2006
316/2010 Skládačka na jarní trhy 1998
317/2010 Plakát na jarní řemeslné trhy v Berouně v roce 2010

Kompletní seznamy s popisem předmětů

Přírodní vědy Společenské vědy


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2011/prirustky10/

Citace:

muzeum: Přírůstky do sbírkového fondu, 2010. Muzeum Českého krasu [online]. 5.1.2011 [cit. 1.3.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2011/prirustky10/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.