Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Ženy v kramářských písních

| |

 V úterý 15.2. 2011 od 17.00

Pokud vás zajímá, jaké bylo postavení žen v 18. a 19. století, nenechte si ujít tuto přednášku. Pomocí interpretace různých kramářských písní získáte zajímavý vhled do této problematiky.

Tato akce se koná za finanční podpory města Beroun.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2011/zeny-v-kramarskych-pisnich/

Citace:

muzeum: Ženy v kramářských písních. Muzeum Českého krasu [online]. 21.1.2011 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2011/zeny-v-kramarskych-pisnich/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.