Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Aristokrat musel mít přehled o čase

Rozhovor | povídání s muzejníky | Naděje Pavlíčková - pokladní a průvodkyně

Dalším novým pracovníkem, se kterým se můžete v muzeu setkat je  nová pokladní a průvodkyně – Naděje Pavlíčková. Na pokladně muzea Vám ráda zodpoví vaše dotazy a doporučí zajímavé výstavy a expozice, které můžete navštívit.


Jak dlouho už v Berouně žijete?
Beroun je sice mé rodné město, ale nikdy jsem zde nebydlela. Žila jsem v Kublově a teď asi osm let přebývám v Žebráku.

Jaký vztah máte k regionu?
Silný a kladný. Na Berounsku a Hořovicku jsou tajemná a krásná místa a stavby. Jsem ráda, že se nachází v mé blízkosti.

Jaké máte koníčky?
Velmi ráda čtu, teď naposledy to byl Dutkův příběh „Slečno, ras přichází“. Když máme čas, jdeme s přítelem na různé výstavy a vernisáže. Pokud můžeme, vyrazíme do lesa jen tak na procházku. Výlet třeba na Koukolovu horu, Vraní skálu nebo Plešivec je k nezaplacení.

Jaká je vaše funkce v muzeu?
Pracuji zde jako pokladní, průvodce a dozor.

Co vás na práci baví?
Těší mne, že jsem v kontaktu s lidmi. Většinou jde o zajímavé osoby, takže se toho mohu hodně dovědět.

Co byste v muzeu doporučila?
Ze stálých expozic bych určitě doporučila návštěvu Horní brány (Plzeňské). Otevřena je  v období od května do října a to každou středu a sobotu od 9.00 do 13.00. V ostatní dny je možné věž navštívit po domluvě. Musím doporučit také novou výstavu, která byla zahájena 18. ledna 2012 nazvanou „Vstupujte tiše – příběh pánské pracovny 18. století.“ Nyní už vím, že výstava nabídne plno netradičních předmětů. Například různé druhy hodin, které jsou zajímavé nejen svou přesností, ale i uměleckým zpracováním. Každý správný šlechtic musel mít jistě přehled o tom, kolik je hodin.

Jak jste se k práci v muzeu dostala?
Zajímaly mne obrazy a dobrodružný život Jaroslava Hněvkovského, žebráckého „malíře Indie“. Chtěla jsem pracovat v oblasti kultury a vzdělávání. Přihlásila jsem se do výběrového řízení a podařilo se spojit příjemné a užitečné.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2012/aristokrat-musel-mit-prehled-o-case/

Citace:

muzeum: Aristokrat musel mít přehled o čase. Muzeum Českého krasu [online]. 20.1.2012 [cit. 30.3.2023 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2012/aristokrat-musel-mit-prehled-o-case/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.