Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O boji s draky, kodování a velké lásce

Reportáž | Zázračné studánky |

Putování od berounské Kody přes svatojánskou Ivanku až ke studánce milenců U tří habrů. Připravili D. Tesař a J. Semschová. V pořadu promluvila i naše knihovnice a historička Dana Hradilová.

Zázračné studánky O boji s draky, kodování a velké lásceZázračné studánky O boji s draky, kodování a velké lásceZázračné studánky O boji s draky, kodování a velké lásceZázračné studánky O boji s draky, kodování a velké lásceZázračné studánky O boji s draky, kodování a velké lásce

Touha člověka znát budoucnost a mít moc nad svým osudem je pravděpodobně stará jako lidstvo samo. Dnes nás Dominik Tesař zavede na Berounsko, kde se nachází několik studánek, u kterých se v dobách minulých čarovalo a věštilo. První z nich se nachází hned nedaleko Tetína a jmenuje se Koda. K této studánce prý chodila i sv. Ludmila. Větší sílu než zaklínání a čáry má ale víra, naděje a láska. Není proto divné, že se v tomto kraji nacházejí i studánky, jako je léčivá Boží voda, studánka sv. Ivana či studánka věrných milenců U tří habrů.

Přehrát videoPřevzato z ivysílání ČT


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2012/o-boji-s-draky-kodovani-a-velke-lasce/

Citace:

muzeum: O boji s draky, kodování a velké lásce. Muzeum Českého krasu [online]. 2.1.2012 [cit. 15.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2012/o-boji-s-draky-kodovani-a-velke-lasce/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.