Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mohu, prosím, požádat o autogram?

Výstava | 16. 1. - 20. 3. 2003, vernisáž 16. 1. v 17 hodin | Jenštejnský a Salátovský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Sběratelem autogramů nebo přinejmenším jejich poskytovatelem se stal během svého života bez výjimky snad každý z nás. Podepsání pracovní či jiné smlouvy, poštovní doručenky nebo jiného úředního dokladu, na který jsme vtiskli své jméno, je toho výmluvným dokladem. Pravým sběratelem autogramů a rukopisů však rozumíme spíše člověka, který se této činnosti, (ostatně jak to již svým slavným výrokem o sběrateli jako nejšťastnějším člověku na světě podotkl také slavný spisovatel Karel Čapek), věnuje o svém volném čase jako hobby. U zrodu tohoto koníčka stála jistě zvědavost nebo spíše touha přiblížit se mnohdy nedostižným idolům, respektive si je díky získanému autogramu alespoň částečně přivlastnit.

Cesta, jakou k vytouženému autogramu známé osobnosti zvolíme, je tak naprosto individuální. Jsou mezi námi tací, kteří se neváhají stát součástí zfanatizovaného davu a vrhat se přes zábrany svým „hvězdám“ k nohám nebo stepovat hodiny a hodiny před neprodyšně zavřenými dveřmi nedobytných hotelů, případně si vystát nekonečně dlouho frontu předem avizované autogramiády v knihkupectvích, výstavních síních nebo jiných prostorách k tomuto účelu vyhrazených. Jiní zase zvolí poklid domova, kde si své myšlenky zformulují a vtělí je do dopisu, adresovanému svému idolu a pak jen čekají, zda jim dotyčná osobnost odpoví.

Response code is 404

Neméně populární variantou je také nákup autogramů na aukcích nebo v antikvariátech a specializovaných obchodech. Vrcholem sběratelova snažení a ocenění jeho práce je pak osobní pozvání do bytu dané autority nebo na příjemné posezení v kavárně či na jiném místě. Není tedy pochyb o tom, že sběratelství autogramů bylo, je a bude populární, a v určitých obdobích se do jisté míry stalo také módním koníčkem, kterému propadla i nejedna slavná osobnost sama. Ve sběratelských kruzích jsou známy rukopisné kolekce básníka a spisovatele Václava Hanky, jehož výstava autogramů a rukopisů uspořádaná v roce 1877 v Praze vyvolala velký ohlas veřejnosti, ale také architekta Josefa Hlávky, básníka a dramatika Emanuela z Lešehradu a z novějších pak rovněž herců Raoula Schránila, Miroslava Horníčka nebo Jiřího Líra. Podepsaná kartička, vizitka, památník, kniha nebo plakát tak pro mnohé představují posvátné relikvie s často osobním příběhem, které opatrujeme do konce svých dnů a mnohé z nich se proto stávají  součástí nejen osobních, ale i muzejních a archivních sbírek. Vybrané kousky z jedné takové kolekce si vám nyní dovolujeme ukázat i v našem muzeu a možná vás také po jejím zhlédnutí navnadíme k založení sbírky vlastní.

Autorem textu a výstavy je Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2013/autogramy/

Citace:

muzeum: Mohu, prosím, požádat o autogram?. Muzeum Českého krasu [online]. 3.1.2013 [cit. 25.2.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2013/autogramy/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.