Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

V Berouně se zřítila zeď opuštěného zámečku

Nevšední stavby | fotografie |

stav v roce 2005

Viktor Palivec ve svém „Vlastivědném průvodci Berounskem“ píše: „Stával zde odedávna osamělý dvůr s polním hospodářstvím, z něhož do Berouna vycházely šosovní platy a farní desátek. Říkali mu „dvůr za ptákem“, pak „Záptačí“, v roce 1670 „bílý dvůr“ a pak prostě „Pták“. Byl v různém držení (Hyksů, Švíků, Mostníků, Preslů a j.) Konány tu výroční kratochvíle berounských měšťanů, „střílení ptáka“, t.j. velkého orla, sestaveného z prkének na vysokém stojanu. Bývalo tomu tak vždy po senosečích.“

„U neobydleného zámečku spadlo ráno kus zdi. Kolem osmé hodiny se jeden z bezdomovců dovolal na městskou policii, jež povolala nás, abychom místo prozkoumali, zda pod troskami někdo není,“ popsala mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková. Podle mluvčí berounské policie Lenky Uriánkové je objekt dlouhodobě opuštěný a chátrá. „Občas v něm přespávají bezdomovci,“ uvedla Uriánková. Termovize ani služební pes však nakonec pod troskami nikoho nenašli.

stav v roce 2005

Vila v lednu 2013

Zdroj: fispa, http://praha.idnes.cz/v-beroune-se-zritil-dum-0vf-/ a http://nasregion.cz


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2013/v-beroune-se-zritila-zed-opusteneho-zamecku/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: V Berouně se zřítila zeď opuštěného zámečku. Muzeum Českého krasu [online]. 5.1.2013 [cit. 1.4.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2013/v-beroune-se-zritila-zed-opusteneho-zamecku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.