Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Komentovaná prohlídka výstavy 20 let archeologie Berounska a Hořovicka

Komentovaná prohlídka | 8. 2. od 15 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Poslední komentovaná prohlídka výstavy archeologických nálezů z  průřezu uplynulých 20 let na Berounsku a Hořovicku s Mgr. Irenou Benkovou a PhDr. Danielem Stolzem, Ph.D.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2014/prohlidka-archeologie/

Citace:

muzeum: Komentovaná prohlídka výstavy 20 let archeologie Berounska a Hořovicka. Muzeum Českého krasu [online]. 20.1.2014 [cit. 12.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2014/prohlidka-archeologie/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.