Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hudební automaty – stroje pro zábavu i potěšení

přednáška | 11. 2. 2015 od 17 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Poznejte stroje, jež ovlivnily zábavu nejširších vrstev společnosti, zněly v domácnostech i na veřejných místech. O výrobě a veřejné produkci hudebních automatů v českých zemích v 19. a 20. století bude v Muzeu Českého krasu hovořit Ing. Antonín Švejda z Národního technického muzea v Praze.

Informace o bariérovosti
Akce se koná ve sníženém přízemí (3 schody).
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup bezbariérovým vchodem (739 832 876, produkce@muzeum-beroun.cz. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2015/hudebni-automaty/

Citace:

Lada Nestoridou: Hudební automaty – stroje pro zábavu i potěšení. Muzeum Českého krasu [online]. 2.1.2015 [cit. 17.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2015/hudebni-automaty/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.