Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Kouzlo hřebíčkových hracích strojků

přednáška | 25. 2. v 17:30 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Další z cyklu muzejních podvečerů představí jemně hrající hřebíčkové strojky. S jejich historií, typy i výrobci seznámí při svém povídání Mgr. Patrik Pařízek. Návštěvníci budou mít mimořádnou příležitost vidět i slyšet různé typy těchto strojků v chodu.

Informace o bariérovosti
Akce se koná ve sníženém přízemí (3 schody).
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup bezbariérovým vchodem (739 832 876, produkce@muzeum-beroun.cz. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2015/kouzlo-hrebickovych-hracich-strojku/

Citace:

muzeum: Kouzlo hřebíčkových hracích strojků. Muzeum Českého krasu [online]. 28.1.2015 [cit. 21.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2015/kouzlo-hrebickovych-hracich-strojku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.