Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Sběratel hracích strojků

reportáž | Hobby magazín | Český rozhlas

Zdaleka ne všichni mají hudební sluch – ovšem ani jeho absence neznamená, že bychom se pak nemohli věnovat hře na hudební nástroj.

Hobby magazín, Český rozhlas, 31. 1. 2015, Petr Kološ

Jde vlastně spíš o stroj než nástroj, tóny, které se z něj linou, jsou pro posluchače atraktivní už po stovky let.

Vydali jsme se za jedním z velkých fandů mechanické hudby.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2015/sberatel-hracich-strojku/

Citace:

muzeum: Sběratel hracích strojků. Muzeum Českého krasu [online]. 31.1.2015 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2015/sberatel-hracich-strojku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.