Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Berounské proměny

výstava | Znovu k vidění, do 19. 2. 2017 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Cílem výstavy Berounské proměny je prostřednictvím dochovaných, fotografických dokumentů představit návštěvníkům měnící se tvář města Berouna za posledních 50 let.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2017/berounske-promeny-3/

Citace:

Petra Zeidlerová: Berounské proměny. Muzeum Českého krasu [online]. 26.1.2017 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2017/berounske-promeny-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.