Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vzpomínka na Beroun v období po smrti Jana Palacha

| |

Ve středu 29. ledna 1969 vyšlo pravidelné číslo Budovatele, novin berounského ONV a místního Okresního výboru KSČ.

Navzdory smrti Jana Palacha se v Berouně před padesáti lety jako by ani nic nedělo. ONV jen stihl své spoluobčany pochválit za konstruktivní přístup k politice a klid.

Přitom v sobotu 25. ledna se konal pohřeb Jana Palacha, kterého se účastnili i Berounští. Iniciativa vzešla z řad studentů gymnázia. Poté, co na ředitelství školy předložili písemné povolení od rodičů, mohli se v davu mnoha desítek lidí vydat z Berouna na Olšanské hřbitovy. Pěšky.

Mezi nimi i současná muzejnice Ivana Macháčková, která vzpomíná např. na průchod Rudnou, na ulice lemované zdravícími a plačícími lidmi, nebo na nádraží stojící osobní vlak, který (zpoždění, nezpoždění) trpělivě čekal, až k němu tento smutný průvod dorazí.

Lednové dny v zajímavé náhodě vedle sebe svedly tragická výročí. Takřka na den přesně padesát let před činem Jana Palacha byli německými jednotkami freikorps ubyti Karl Liebknecht a Rosa Luxenburgová, teoretici německé sociálnědemokratické levice, dnes bychom řekli protiváleční političtí aktivisté.

PhDr. Zdeněk Polanský


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2019/12804/

Citace:

Vlastimil Kerl: Vzpomínka na Beroun v období po smrti Jana Palacha. Muzeum Českého krasu [online]. 17.1.2019 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2019/12804/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.