Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výzva – nemáte doma staré cyklistické předměty?

Výzva | do 14. 3. 2019 |

K chystané výstavě „Dobrodružství cyklistiky,“ která je plánována na březen 2019, pátráme po památkách k dějinám cyklistiky na Berounsku.

Konkrétně se jedná zejména o fotografie, klubové odznaky, klubové knihy, cyklistické průkazky, cyklistický stejnokroj z doby kolem let 1880 – 1910 apod.

V obci Loděnice nás také zajímají památky po rodině Cífkových (osobní fotografie, fotografie zámečku, letáky, inzeráty, sportovní předměty atp.).

Předměty mohou být jednak zapůjčeny do připravované výstavy, zdokumentovány, v případě zájmu darovány muzeu.

Kontakt: 601 374 205, produkce@muzeum-beroun.cz


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2019/12882/

Citace:

Vlastimil Kerl: Výzva – nemáte doma staré cyklistické předměty?. Muzeum Českého krasu [online]. 24.1.2019 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2019/12882/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.