Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Magazín Přírodovědci.cz zdarma k vyzvednutí

Časopis PřF UK pro zájemce v muzeu zdarma | 17. 1. 2019 - do vyčerpání zásob |

Arktida je ekologická past, Bahňáci v ohrožení, Ostrovský klášter ožívá ve 3D, Od pazourku k lithiu.

Nejen toto jsou témata článků magazínu Přírodovědci.cz, který je ZDARMA k dostání na pokladně Muzea Českého krasu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2019/magazin-prirodovedci-cz-zdarma-k-vyzvednuti/

Citace:

Vlastimil Kerl: Magazín Přírodovědci.cz zdarma k vyzvednutí. Muzeum Českého krasu [online]. 17.1.2019 [cit. 10.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2019/magazin-prirodovedci-cz-zdarma-k-vyzvednuti/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.