Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Matěji, nezlob se

Žáci ZŠ Doprovodný program k výstavě | 18. 1. - 3. 3. 2019 |

Doprovodný program pro 1. a 2. ZŠ k výstavě Matěj Warous a řemeslo perníkářské. Žáci se zábavnou formou seznámí s poutavým životním příběhem berounského rodáka a s vývojem perníkářského a cukrářského řemesla. Pouze na objednání na tel. 311 624 101, cena 30 Kč/žák. Jen do 3. března 2019.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2019/mateji-nezlob-se/

Citace:

Vlastimil Kerl: Matěji, nezlob se. Muzeum Českého krasu [online]. 18.1.2019 [cit. 19.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2019/mateji-nezlob-se/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.