Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Omezení návštěvnického komfortu

Upozornění | leden - únor 2020 |

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA:

Z technických důvodů bude provoz muzea do pátku 24. ledna 2020 omezen.

Přístup bude umožněn pouze skupinám nad 10 osob po předchozím objednání na tel. 311 624 101.

Děkujeme za pochopení.

Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás upozornit, že v lednu a únoru 2020 bude probíhat rekonstrukce spodní výstavní místnosti Jenštejnského domu. Muzeum zůstává otevřeno, k dispozici jsou vám v rámci běžné otevírací doby stálé expozice v plném rozsahu.

V souvislosti s rekonstrukcí může v přízemí nárazově docházet k vyšší hlučnosti, prašnosti či jiným omezením při vaší návštěvě. Provoz expozic v 1. patře nebude rekonstrukcí dotčen.Omlouváme se a prosíme o pochopení, na hlavní sezónu 2020 bude výstavní místnost připravena v novém, hezčím a technicky modernějším kabátě.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2020/omezeni-navstevnickeho-komfortu/

Citace:

Vlastimil Kerl: Omezení návštěvnického komfortu. Muzeum Českého krasu [online]. 6.1.2020 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2020/omezeni-navstevnickeho-komfortu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.