Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Prázdninové hudební tvoření

Tvoření | 11. - 13. února 2020, 14 - 16 hod. |

Nevíte jak zabavit své ratolesti o jarních prázdninách?

Muzeum Českého krasu si pro ně v souvislosti s probíhající komorní výstavou Jiří Bezděkovský – český houslista a pedagog připravilo tvořivý program s hudební tematikou.

Ve dnech 11 – 13. února 2020 vždy v čase 14 – 16 hod. si mohou vyrobit jednoduchý, improvizovaný hudební nástroj z běžně dostupných věcí a materiálů. Domů si za pouhých 30 Kč odnesou Panovu flétnu z brček, chrastítko typu „dešťová hůl“ nebo bubínek „rattle drum.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2020/prazdninove-hudebni-tvoreni/

Citace:

Vlastimil Kerl: Prázdninové hudební tvoření. Muzeum Českého krasu [online]. 22.1.2020 [cit. 23.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2020/prazdninove-hudebni-tvoreni/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.