Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Pocta k 88. nedožitému výročí narození hudebního skladatele Viktora Kalabise

| |

V pátek 18.2. 2011 od 16.00

Setkání dvou významných postav dnešní české klasické hudby prof. Zuzany Růžičkové a Jiřího Sládečka u příležitosti výročí narození českého hudebního skladatele, hudebního redaktora a muzikologa Viktora Kalabise. Po slavnostním zahájení vystoupí děti ze Soukromé ZUŠ Dr. Lidinské (kytara). Následovat bude autorské čtení a beseda s Královnou cembala a národní umělkyní prof. Zuzanou Růžičkovou a vystoupení violoncellisty a  člena České filharmonie Jiřího Sládečka.

Více o Viktoru Kalabisovi na http://www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=892


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2011/pocta-k-88-nedozitemu-vyroci-narozeni-hudebniho-skladatele-viktora-kalabise/

Citace:

muzeum: Pocta k 88. nedožitému výročí narození hudebního skladatele Viktora Kalabise. Muzeum Českého krasu [online]. 15.2.2011 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2011/pocta-k-88-nedozitemu-vyroci-narozeni-hudebniho-skladatele-viktora-kalabise/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.