Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Muzeum se představilo na veletrhu Holiday World

Veletrh | Holiday World |

Středočeský kraj se již tradičně zúčastnil prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2012, který se konal na výstavišti Incheba Praha v termínu od 9.-12.2.2012. Součástí expozice Středočeského kraje byl i stánek našeho muzea.

Expozice Středočeského kraje byla umístěna na ploše o velikosti 220 m². Na této ploše se prezentovalo 11 spoluvystavovatelů a zájem veřejnosti dával znát, že se je na co dívat. V letech 2008 až 2010 realizoval Středočeský kraj projekt s názvem „Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a vytvoření stánku“, který byl finančně podpořen Regionálním operačním programem Střední Čechy. V rámci tohoto projektu byly vyrobeny veletržní stánky kraje v duchu středověkého tržiště. Tyto stánky měli možnost využít jednotliví spoluvystavovatelé ke své prezentaci na veletrhu. V rámci expozice probíhal doprovodný program – prezentace kutnohorských vinařů, vystoupení raziče mincí i představení tradičního řemesla košíkářství. O stánek Středočeského kraje byl nebývalý zájem a návštěvníkům byly poskytnuty informace o kulturních a turistických památkách i ostatních zajímavostech regionu Středních Čech.

Výherci naší soutěže byli osloveni e-mailem.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2012/muzeum-se-predstavilo-na-veletrhu-holiday-world/

Citace:

muzeum: Muzeum se představilo na veletrhu Holiday World. Muzeum Českého krasu [online]. 18.2.2012 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2012/muzeum-se-predstavilo-na-veletrhu-holiday-world/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.