Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Až do předsíně nebes

Stálá expozice | Otevírací doba / Opening Hours | Husovo náměstí, Beroun

Expozice představuje devět obrazů světců barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor pláten z fondu berounského muzea Vás přivede až do předsíně benediktinského nebe. Vyobrazení světců a významných členů řádu je sice vedeno v tmavších sytých tónech, velmi barvitě však vypráví jejich osudy a nastiňuje spletité cesty.

Plátna stejně jako fresky vypráví i mnohé další příběhy. V několika sbírkách jsou také deponovány kresby a studijní náčrty J. V. Spitzera svědčící o jeho pracovitosti a kreslířské zdatnosti.Prohlédnout si můžete sv. Karlomana, sv. Emrama, sv. Františka Xaverského, sv. Gerharda, sv. Jiljí, sv. Kiliána, sv. Maura, sv. Mainharda a sv. Petra.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2012/spitzer-cyklus/

Citace:

muzeum: Až do předsíně nebes. Muzeum Českého krasu [online]. 27.2.2012 [cit. 16.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2012/spitzer-cyklus/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.