Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Skončila výstava představující barokního mistra

Unikát | povídání o muzejních sbírkách |

Dlouhodobý projekt Jan Václav Spitzer (1711-1773), 300 let malíře pozdního baroka přilákal do Muzea Českého krasu v Berouně mnoho návštěvníků. K vidění byly krásně restaurované obrazy a každý návštěvník jim mohl zkusit porozumět. Rozměrná plátna byla vystavena vůbec poprvé. Všechny obrazy ze sbírek muzea a život Jana V. Spitzera představí v brzké době vydaný katalog. Část pláten zůstane také vystavena v prostorách expozic muzea. Pomozte nám zhodnotit tento výstavní projekt. Těšíme se na vaše reakce v diskuzi pod článkem.

Výstava si kladla za cíl představit veřejnosti práci tohoto činorodého tvůrce nejen v oblasti středních Čech. O obrazech Jana Václava Spitzera je obecně známo, že jsou považovány za srozumitelné i pro dnešního člověka. O tom se koneckonců běžní návštěvníci i školní výpravy přesvědčili. Citujme několik zápisů z návštěvní knihy:

„Děkujeme za pěkný prožitek z výstavy. Je velmi pěkně koncepčně zpracovaná a pan průvodce nás upozornil na mnoho zajímavých detailů.“

„Tisíceré díky za silný umělecký zážitek.“

„Berounské muzeum každý rok překvapí zajímavou výstavou.“

„Děkujeme za velmi poučnou výstavu i vyprávění pana průvodce.“

„Zde je radostí chodit do muzea. Děkujeme.“

Fotografie z poslední komentované prohlídky

Pojetí výstavy, které nenudilo…

Výstava byla plná příběhů. U každého plátna bylo možné si přečíst něco o životě zobrazeného světce nebo třeba jen přeložený latinský nápis z obrazu. Nezapomnělo se ani na dětské návštěvníky, kteří mohli v muzejním ateliéru
porozumět duchu barokní doby z jiného úhlu. Zjistili, co je to atribut. Jaká byla v této době móda. Vyzkoušeli si, jaké to je nosit dobovou kudrnatou paruku. V závěru zapojili i svou fantazii.

Výstava v Muzeu Českého krasu (Husovo náměstí 87, Beroun) probíhala od 27. října 2011 do 19. února 2012.Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2012/vystava-predstavujici-barokniho-mistra-se-chyli-ke-konci/

Citace:

muzeum: Skončila výstava představující barokního mistra. Muzeum Českého krasu [online]. 19.2.2012 [cit. 5.7.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2012/vystava-predstavujici-barokniho-mistra-se-chyli-ke-konci/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.