Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vojenský újezd Brdy

Přednáška | 20. 3. v 17:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Poznejte s Ing. Petrem Ježkem historii vojenského využití středních Brd od založení dělostřelecké střelnice až do součastnosti. Následovat bude i přiblížení variant forem ochrany brdské přírody po eventuálním zrušení Vojenského újezdu Brdy.

Response code is 404

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2014/vojensky-ujezd-brdy/

Citace:

muzeum: Vojenský újezd Brdy. Muzeum Českého krasu [online]. 25.2.2014 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2014/vojensky-ujezd-brdy/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.