Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Japonská vazba

výtvarná dílna | KAPACITA PROGRAMU JE NAPLNĚNA, JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE OBJEDNAT (21. 3. od 10:00) | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

V posledních letech je měsíc březen vnímán jako měsíc knihy a internetu, berounské muzeum se v této souvislosti rozhodlo obrátit pozornost k tradičním knihám. Ve spolupráci s Bc. Kateřinou Brindzovou, která se zabývá ruční výrobou knižních vazeb, jsme na 21. března 2015 od 10.00 hod. připravili v prostorách muzea Knihařskou dílnu – japonská vazba.

Účastníci dílny si budou moci z připravených materiálů vytvořit vlastní knihu. Zvolí si formát knihy a nařežou si lepenkové desky a papíry do knižního bloku. Z připravených škrobových dekorativních papírů si polepí desky. Přední desku si mohou dozdobit popisným štítkem, dokreslit, vlepit donesený obrázek či fotografii.  Po zalisování knihy prošijí hřbet společně s deskami. Šití lze dozdobit korálky nebo knoflíky.

Kapacita dílny je 15 osob, časová dotace 180 minut.

KAPACITA PROGRAMU JE NAPLNĚNA, JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE OBJEDNAT

Japonská knižní vazba vychází z čínského tradičního knihařství. Charakteristickými znaky jsou měkké papírové či kartónové desky, využití harmonikové skladby papíru a vnější viditelné šití knižního bloku zároveň s deskami. Existuje deset základních typů vazeb, z nichž vychází mnoho dekorativních složitějších variací. Japonská knižní vazba šitá na čtyři díry a její různé modifikace, se staly oblíbenou a jednoduchou formou zpracování zápisníků, fotoalb, památníků či skicářů. Zhotovení knihy nevyžaduje nadstandardní výtvarné a rukodělné dovednosti.

Akce se uskutečňuje za finanční podpory města Beroun.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2015/japonska-vazba/

Citace:

muzeum: Japonská vazba. Muzeum Českého krasu [online]. 17.2.2015 [cit. 24.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2015/japonska-vazba/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.