Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Tajemství rostlin

výstava | 27. 2. - 30. 6. 2015 | Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun

Dne 27. 2. 2015 v 10­:30 hod. zahajujeme sérii výstav, konaných ve společenských prostorách Domova seniorů TGM. První výstava bude zahájena vernisáží fotografií Mgr. Viktora Sýkory, vědeckého fotografa pracujícího na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho snímky vznikají s použitím technik světelné a skenovací elektronové mikroskopie získávají ocenění po celém světě.

  • Cyklus výstav je vedený pod záštitou poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše.
  • Výstava je organizována ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně.
  • Vstup volný pro všechny generace. Přijďte se podívat!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2015/tajemstvi-rostlin/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: Tajemství rostlin. Muzeum Českého krasu [online]. 24.2.2015 [cit. 31.5.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2015/tajemstvi-rostlin/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.