Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Věda je krásná 2013

výstava | 13. 2. - 13. 3. 2015 | Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun

Druhá výstava z cyklu Věda je krásná seznamuje návštěvníky muzea s vítěznými snímky ze soutěže Věda je krásná 2013, konkrétně ze soutěžních kategorií – Vědecká fotografie, Vědecká mikrofotografie, Vědecká ilustrace, Virtuální příroda a Objevitelská (přírodovědci.cz). Výstava realizovaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy potrvá do 13. března.

Soutěž Věda je krásná zprostředkovává nejširší veřejnosti mnohdy netušenou krásu a estetiku, na kterou přírodovědci narazí při svém seriózním bádání. Zrodila se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První kolo pouze pro zaměstnance a studenty PřF UK proběhlo v roce 2009 s perspektivou každoročního opakování. Po enormním úspěchu prvních ročníků se působnost soutěže postupně rozšiřuje. Třetího ročníku soutěže se mohli zúčastnit autoři z celé Karlovy univerzity. Od čtvrtého ročníku byla soutěž otevřena i pro registrované členy objevitelsko-popularizačního webu přírodovědci.cz. Zároveň se do projektu zapojila jako porota i široká veřejnost. Od roku 2014 byla výstava rozšířena o kategorii Instagram, které se může zúčastnit každý zájemce.

Dobré ráno, Česko!, 7. 3. 2015, Český rozhlas Dvojka

Soutěžními příspěvky mohou být fotografie či jiná díla s přírodovědeckou tématikou, typicky z oblastí biologie, biomedicíny, chemie, fyziky, matematiky, geologie, fyzické geografie popř. dalších. Prvních 5 soutěžních kategorií tj. Vědecká mikrofotografie, Vědecká fotografie, Vědecká ilustrace, Virtuální příroda a Videoanimace – časosběr je akademických, tj. jsou určeny pouze pro studenty a zaměstnance UK. Kategorie Objevitelská a kategorie Instagram mohou tematicky odpovídat kterékoliv z předchozích pěti kategorií, mohou dokumentovat odbornou práci v terénu, v laboratoři, či cokoliv jiného spjatého s přírodovědným bádáním. Kategorie Objevitelská je určena soutěžním příspěvkům členů webu přírodovědci.cz, kategorie Instagram potom soutěžním příspěvkům pocházejím z mobilního telefonu široké veřejnosti.

Závěrečná třetí výstava nás zavede do tajemného světa vážek (14. 3. – 12. 4. 2015).

Informace o bariérovosti
Výstava se nachází ve sníženém přízemí (3 schody).
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup bezbariérovým vchodem (739 832 876, produkce@muzeum-beroun.cz.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2015/veda-je-krasna-2013/

Citace:

RNDr. Petra Přidalová: Věda je krásná 2013. Muzeum Českého krasu [online]. 12.2.2015 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2015/veda-je-krasna-2013/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.