Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Chráněná krajinná oblast Český kras a flóra Českého krasu

výstava - Domov seniorů TGM | 20. 3. 2017, vernisáž od 14:30 hod. | Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun

POZOR: VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 15. 6. 2017!

Cílem výstavy je seznámit návštěvníky formou fotografií a doprovodných textů se společenstvy rostlin, která jsou typická pro oblast Českého krasu.

Výstavu můžete navštívit do 31. 5. 2017, vždy od 7 do 19 hod. Všem skupinám (převážně školním) doporučujeme domluvit si komentovanou prohlídku s botanikem CHKO či některým z odborných pracovníků našeho muzea!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2017/flora-ceskeho-krasu/

Citace:

Petra Zeidlerová: Chráněná krajinná oblast Český kras a flóra Českého krasu. Muzeum Českého krasu [online]. 28.2.2017 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2017/flora-ceskeho-krasu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.