Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

První přednáška z cyklu Setkávání v muzeu

Přednáška | 14. února 2019, od 18 hod. |

První ze série přednášek v cyklu Setkávání v muzeu, který se koná s finanční podporou města Berouna.

PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D. (Odd. pro studium a soupis rukopisů, Masarykův ústav a Archiv AV ČR), která je mj. autorkou edice berounské městské kroniky, představí regionální městské a farní kroniky jako významný zdroj poznání naší minulosti.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2019/13062/

Citace:

Vlastimil Kerl: První přednáška z cyklu Setkávání v muzeu. Muzeum Českého krasu [online]. 11.2.2019 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2019/13062/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.