Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Nepilovský podvečer

Beseda, čtení a poslech, prohlídka výstavy | 27. 2. 2019 od 17.00 hod |

Hýskovský rodák, spisovatel František Nepil, by v únoru oslavil své devadesátiny. Přijďte si připomenout nejen jeho dílo pro malé i velké v rámci „Nepilovského týdne“, který muzeum připravilo od 26.2. do 1. 3. 2019.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2019/nepilovsky-podvecer/

Citace:

Lada Nestoridou: Nepilovský podvečer. Muzeum Českého krasu [online]. 5.2.2019 [cit. 2.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2019/nepilovsky-podvecer/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.