Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednáškový cyklus 2019

Přednáškový cyklus | únor - listopad 2019 |

Stejně jako loni připravilo pro vás muzeum i v tomto roce sérii přednášek. Zatímco v minulém roce byly věnovány osudovým „osmičkovým“ výročím z českých a  československých ději, letos nabízí široké spektrum témat – od přírodovědných (evoluce), přes architektonická (stavitelství a bydlení), po historická (rok 1989).

Cyklus přednášek je organizovaný s finanční podporou města Berouna pod záštitou Prof. Vratislava Doubka, Ph.D. Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 18 h v Jenštejnském domě, Husovo nám. 87. Vstupné 20 Kč, doba trvání cca 90 minut.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2019/prednaskovy-cyklus-2019/

Citace:

Vlastimil Kerl: Přednáškový cyklus 2019. Muzeum Českého krasu [online]. 1.2.2019 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2019/prednaskovy-cyklus-2019/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.