Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Barvy duhy skryté v kamenech

Výtvarný workshop | 18. října 2020, 14 - 17 hod. |

SETKÁNÍ DNE 6. PROSINCE 2020 SE NEUSKUTEČNÍ.

Malujete rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Nebo chcete začít s malováním a  nevíte jak?

Využijte naší nabídky a zúčastněte se některého z výtvarných workshopů s akademickou malířkou Lucií Crocro (více o autorce na www.luciecrocro.com), který již druhým rokem organizuje Muzeum Českého krasu. Pod vedením zkušené umělkyně během semináře poznáte imaginaci barev v nitru kamenů a zkusíte hledání osobní barevné kompozice.

Lucie Crocro o workshopech:

Koncept semináře navazuje na umělecké kurzy, které jsem vedla v minulém roce v Muzeu Českého krasu v Berouně ve spolupráci s Femancipation, z. s. pro studenty pedagogiky a pro veřejnost. Účastníkům byly nabídnuty různé techniky kresby a malby, tematicky byly kurzy orientovány na výtvarné studium rostlin. Letos je vzhledem k zaměření muzea série workshopů orientována na souvislost barev a geologie. Každé setkání bude věnováno jedné barvě, součástí bude také krátké povídání o minerálních pigmentech a jejich využití ve výtvarném umění, které si připravili muzejní odborníci. Geo – slovo mající význam Země, zemský, vybízí poskytnout účastníkům cyklus zaměřený na pigmenty anorganického původu, v uceleném barevném rozsahu.“

V každé z tříhodinových  lekcí bude převládat jedna z barev duhového spektra : ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, MODRÁ,  FIALOVÁ.

Obsah a směřování jednotlivých lekcí :

-          Výuka kresebných technik a pastelu na barevném podkladu. Imaginace barev v nitru kamenů, hledání osobní barevné kompozice.

Techniky :

-          Jednotlivé barvy definují barevný pigment, kterým je zabarven podkladový papír pro černobílou kresbu uhlem a barevné kresby pastelem.

  1. lekce :

1. 3. 2020 – ČERVENÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem cinabaritu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím červeného podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

2. lekce :

26. 4. 2020 -  ORANŽOVÁZRUŠENO, NÁHRADNÍ TERMÍN 1. 8. 2020

seznámení účastníků s minerálním pigmentem hematitu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím oranžového podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

3. lekce :

21. 6. 2020 – ŽLUTÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem auripigmentu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím žlutého podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

2. 8. 2020 -  ORANŽOVÁNÁHRADNÍ TERMÍN za 26. 4. 2020

seznámení účastníků s minerálním pigmentem hematitu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím oranžového podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

4. lekce :

23. 8. 2020 – ZELENÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem malachitu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím zeleného podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

5. lekce :

18. 10. 2020 – MODRÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem azuritu a lapisu lazuli a jejich využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím modrého podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

6. lekce :

6. 12. 2020 – FIALOVÁZRUŠENO

Seznámení účastníků s minerálním pigmentem fluoritu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím fialového podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

Závěrem každé lekce bude zhodnocení kreseb a pastelů. V případě zájmu bude možné uspořádat výstavu.

Kurzy se konají vždy v neděli v čase 14 – 17 hod.

Vhodné i pro začátečníky. Kurzy nenavazují na předchozí setkání – je tedy možné zúčastnit se jen jednotlivých lekcí.

Cena 150 Kč/osoba.

Rezervace na tel. 311 624 101 nutná.

Husovo nám, 87, Beroun


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2020/barvy-duhy-skryte-v-kamenech/

Citace:

Vlastimil Kerl: Barvy duhy skryté v kamenech. Muzeum Českého krasu [online]. 4.2.2020 [cit. 12.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2020/barvy-duhy-skryte-v-kamenech/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.