Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Kotlíkové dotace + participativní rozpočet

| jaro 2020 |

Dovolujeme se vás informovat o nemuzejní nabídce Středočeského kraje, našeho zřizovatele.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Letos poprvé budete o rozpočtu Středočeského kraje rozhodovat i Vy! Buďte aktivní a zapojte se. Můžete navrhovat projekty, které zlepší Vaše bydliště. Muzeum Českého krasu je kontaktním centrem pro poskytování informací o projektu.

Leták s informacemi si můžete vyzvednout na pokladně během otevírací doby muzea.

Více informací naleznete na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/


KOTLÍKOVÉ DOTACE

Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023“ (tzv. kotlíková dotace).

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám.

Středočeský kraj proto stále pokračuje v přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci a vyzývá všechny potencionální žadatele, kteří mají zájem, aby si podali žádost.

Více informací naleznete na https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2020/kotlikove-dotace-participativni-rozpocet/

Citace:

Vlastimil Kerl: Kotlíkové dotace + participativní rozpočet. Muzeum Českého krasu [online]. 19.2.2020 [cit. 2.6.2023 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2020/kotlikove-dotace-participativni-rozpocet/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.