Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

výstava v Domově seniorů TGM: Má vlast cestami proměn

Výstava v Domově seniorů TGM | 2. - 27. března 2020 |

POZOR, AKTUALIZACE 13. 3. 2020:

DOMOV SENIORŮ JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN, NÁVŠTĚVA VÝSTAVY NENÍ MOŽNÁ. O DALŠÍM VÝVOJI VÁS BUDEME INFORMOVAT, SLEDUJTE FB STRÁNKU A WEB MUZEA A DS TGM.

Muzeum Českého krasu ve spolupráci s Domovem seniorů TGM Beroun vás zvou na výstavu Má vlast cestami proměn, která bude od 2. 3. – 27. 3. 2020 k vidění v Domově seniorů na adrese Pod Studánkou 1884, Beroun.

Má vlast cestami proměn je národní putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru a proměny krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby, památky, parky, cesty a další stavby či krajinu. Projekt zapojuje místní komunity a přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel obcí a měst. Výstava posiluje cestovní ruch v méně známých místech České republiky. Ročně ji zhlédne na 3,5 milionu návštěvníků. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s., s partnery. Spolupracují Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů České republiky, Hlavní město Praha a kraje ČR a další. Osobnostmi projektu jsou prof. Jan Pirk, arch. Josef Pleskot a Mgr. Václav Větvička.

Smyslem výstavy je zvyšovat povědomí a zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém žijeme, zvelebovat je a znovu oživovat chátrající objekty a pustnoucí místa. Důležitým aspektem celého projektu Má vlast cestami proměn je zapojování místních obyvatel.

Výstava má podobu výstavních panelů jednotlivých proměn s fotografiemi prezentujícími stav před a po, textem v češtině a angličtině, mapou a dalšími údaji (např. doba realizace, iniciátor proměny, projektant atd.). Výstavní panely mají každý rok jednotný grafický styl, jejich provedení je ale variabilní podle obsahu.

V každém ročníku je vystaveno kolem stovky proměn (v posledních letech se počet pohyboval mezi 90 a 130) podle počtu přihlášených vystavovatelů , přičemž nejde nutně jen o proměny realizované v posledním roce, ale většinou byly realizovány v průběhu posledních pěti let.

První ročník výstavy se uskutečnil v roce 2009. Partnery výstavy jsou téměř všechny kraje ČR. Zahájení výstavy probíhá každoročně v květnu na Vyšehradě v Praze. Výstava následně putuje celý rok po vystavujících obcích a městech a je součástí kulturních a společenských akcí. Je umisťována na místa jako jsou náměstí a návsi, knihovny, infocentra, nádraží, historická podloubí, pěší zóny atd. Výstava hostuje také v Senátu Parlamentu ČR, na Ministerstvu kultury ČR a na Univerzitě Karlově.

V průběhu roku je možné na internetových stránkách výstavy sledovat aktuální destinace jednotlivých kolekcí výstavy, objednat si výstavu a hlasovat v soutěži pro nejkrásnější proměnu.

Podrobnější informace, možnost hlasovat pro proměnu či přihlásit proměnu naleznete na stránce http://cestamipromen.cz/


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/02/2020/ma-vlast-cestami-promen/

Citace:

Vlastimil Kerl: výstava v Domově seniorů TGM: Má vlast cestami proměn. Muzeum Českého krasu [online]. 25.2.2020 [cit. 4.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/02/2020/ma-vlast-cestami-promen/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.