Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Beseda k výstavě Náš domov

Beseda | V úterý 12. dubna od 17.00 | Mázhaus - Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Vše o projektu „Náš domov“, který si klade za úkol představit vám prostředí a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, nám budou vyprávět jeho autoři fotograf MUDr. Vladimír Kasl a ředitel Domova Lochovice Mgr. Jaroslav Křivánek. Stejnojmenná výstava fotografií a výtvarných prací klientů Domova Lochovice je k vidění ve Výstavní síni Konírna do 24.4. 2011.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2011/beseda-k-vystave-nas-domov/

Citace:

muzeum: Beseda k výstavě Náš domov. Muzeum Českého krasu [online]. 25.3.2011 [cit. 27.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2011/beseda-k-vystave-nas-domov/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.