Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Beseda s generálem Alexandrem Beerem

| |

17. března od 16.00

Do Muzea Českého krasu zavítá jeden z významných pamětníků bojů Druhé světové války – brigádní generál v. v. Alexandr Beer. Po boku generála Svobody se účastnil bojů u Sokolova, Kyjeva, Buzovky, Žaškova atd. Bojoval i v důležité tankové bitvě u Kurska a během karpatsko – dukelské operace v těžkých bojích v Dukelském průsmyku. Po nástupu komunistů k moci byl 48 hodin vězněn a při výslechu mučen příslušníky StB. Nakonec byl propuštěn s vysvětlením, že došlo k omylu. Jeho barvité líčení svých vzpomínek si jistě nenechte ujít.

Response code is 404

Stručný životopis generála Beera: http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1516?locale=cs_CZ


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2011/beseda-s-generalem-alexandrem-beerem/

Citace:

muzeum: Beseda s generálem Alexandrem Beerem. Muzeum Českého krasu [online]. 17.3.2011 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2011/beseda-s-generalem-alexandrem-beerem/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.