Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Island 2009

| |

V severním Atlantiku na půl cesty mezi Evropou a Severní Amerikou najdete ostrov, který je znám svou unikátní přírodou. Sopky, ledovce, gejzíry a vodopády to vše láká jeho návštěvníky z řad cestovatelů. Jedním z těchto návštěvníků byl i berounský fotograf Václav Lála, který se rozhodl říci nám o všem, s čím se na ostrově Island setkal. Jeho vyprávění bude doprovázeno projekcí fotografií.

Koná se 29. března od 17.00.

 Přednáší: Václav Lála, cestovatel a fotograf

 Tato akce se koná za finanční podpory města Beroun.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2011/island-2009/

Citace:

muzeum: Island 2009. Muzeum Českého krasu [online]. 25.3.2011 [cit. 17.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2011/island-2009/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.