Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezinárodní den památek a sídel

Netradiční prohlídka | 18. 4. 2011 od 9 do 17:00 | Plzeňská brána, Husovo náměstí, Beroun

Letošním tématem je Kulturní dědictví vody. Člověk je s vodou odevždy propojen nejrůznějšími způsoby, což významně ovlivňovalo celou kulturní historii lidstva.

Návštěvy v MČK (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien) od 9 do 12 hodin a od 12.45 do 17 hodin; výstupy na ochoz Plzeňské brány od 21 do 24 hodin

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií bude zvýhodněný vstup do Muzea Českého krasu a všech jeho poboček (Plzeňská brána, Muzeum Žebrák, výstavní síň Konírna). Ve večerních hodinách nabízíme netradiční noční prohlídku města Berouna z ochozu Plzeňské brány.

Voda patří k hlavním stavebním materiálům pozemského těla člověka. Díky jejím příznivým fyzikálním vlastnostem a přítomnosti ve velké části světa ji lidé mohou vést akvadukty, pohánět jí strojní zařízení, plavit se po ní… Mnoho kulturních památek souvisí s přístavy, získáváním pitné vody, jejím technickým a průmyslovým využitím, transportem, zadržováním, ale také čištěním… Voda tak spoluvytváří kulturní krajinu, nejednou však při živelních pohromách dílo lidí ničí… (převzato z http://www.npu.cz/news/7091)

Na Plzeňské bráně se návštěvníci dozvědí několik informací o vodním příkopu – součásti městského opevnění, kašně se sochou sv. Jana Nepomuckého na Husově náměstí. Vzpomeneme i na povodně, které se do města v minulých letech přihnaly.

Více o povodni v roce 2002


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2011/mezinarodni-den-pamatek-a-sidel/

Citace:

muzeum: Mezinárodní den památek a sídel. Muzeum Českého krasu [online]. 23.3.2011 [cit. 17.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2011/mezinarodni-den-pamatek-a-sidel/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.