Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Z peřinky až k tabuli

Výstava | 30. 4. - 2. 10., 28.10. 2011 | Muzeum Žebrák - pobočka Muzea Českého krasu, Náměstí 69, Žebrák

Dětičky nám rychle rostou před očima, ani se nenadějeme a pobíhají kolem nás se svými hračkami. A mine sotva pár měsíců a již se chystají do školy.

Stejně jako v našem tisíciletí, tak i v minulých stoletích letěla první léta života dítek nejen v malých městech, ale i vesnicích rychle, a to bez rozdílu původu. Přesto bychom našli různé specifické drobnosti, které provázely život dětí v regionu. Rodinný život minulých dvou století představí půvab i tíhu dětských let od Hořovicka po Berounsko.

Narození, výchova a učení

Výstava v krátkosti informuje o příchodu dětí na svět a obsáhleji pak o péči o dítě – novorozence, kojence, batole a dítě předškolního věku. Představuje dobové pomůcky a předměty (kočárky, kolébky, oblečky) související s péčí o nejmenší. Dále dětské hračky a formu výchovy a vzdělávání ve škole.

Ukolébavka

Zdroj: Youtube.com

Hajej můj andílku..hajej a spi
matička kolíbá děťátko svý
hajej,nynej,dadej milej
matička kolíbá děťátko svý

Doprovodné programy

Výstava nabídne dětský koutek s dřevěnými hračkami

V improvizované školní učebně si mohou děti podle předlohy vyzkoušet psát ozdobným psacím písmem.

Natrénujte si psaní krasopisem jako profesionálové. S psaním jednotlivých písmen vám může pomoci přiložené video. Ukázka představuje písmo Copperplate.

Krasopisný styl Copperplate byl doveden do své dokonalosti během 17. a 18. století. Stylem se podobá předpisovým vzorům krasopisu, který se v minulosti vyučoval na základních školách u nás.

Zdroj: Youtube.com


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2011/perinkyzebrak/

Citace:

muzeum: Z peřinky až k tabuli. Muzeum Českého krasu [online]. 24.3.2011 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2011/perinkyzebrak/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.