Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Reklama hýbe světem

Pro školy | Březen 2011 |

Už od doby vzniku obchodu byla potřeba. Každý správný prodejce měl na paměti, že nejen dobrá pověst, ale i další propagace výrobků formou plakátů, vývěsních tabulí a tištěných letáčků mu může pomoci jeho zboží prodat. Pojďte se společně s námi vydat na výstavu Z peřinky až k tabuli, která je plná starých hraček a dalších zajímavých věcí.

Anotace

Děti si nejprve prohlédnou výstavu Z peřinky až k tabuli, kde se seznámí s životem dětí v minulých dvou stoletích.  Po prohlídce půjdou s lektory do muzejní dílny, kde dostanou k dispozici předměty podobné těm, které viděly na výstavě. Rozdělí do skupin po 3 a každá skupinka si zvolí, kterému předmětu vymyslí reklamu. Tu v dřívějších dobách tvořil nabídkový list, který se snažil upoutat nejen textem, sloganem, ale i vhodně udělanými fotografiemi.  Děti připraví pro předmět vhodné prostředí. Do fotografií mohou zakomponovat i samy sebe. Fotografie vytiskneme a školáci je vhodně umístí na papír, který posléze doplní texty a dekorem. V závěru dílny si všechny práce představíme a zhodnotíme. Děti získají sladké odměny od firmy Nestlé s r.o.

Cílová skupina: 5. – 9. třída ZŠ
Cíle:
Rozvíjet vizuální a čtenářskou gramotnost. Pracovat s multimédii. Podílet se na skupinové práci. Umět obhájit svou tvorbu.
Mezipředmětové vazby:
Historie, rétorika, pracovní činnosti, výtvarná výchova, český jazyk.

Délka: 1,5 – 2 hodiny

Termíny

Přehled volných termínů je zde v tabulce. Na program je třeba se objednat zde.


18. 3. 8:54 rezervováno (ZŠChy,Jon.-16/5)
11:00 rezervováno (JZŠ, Mot.-28/6)
14:00
21. 3. 8:15 rezervováno (JZŠ, Kot.)
11:00
14:00
25. 3. 8:30 rezervováno (ZŠ Tetín, Bartoníčková, 20 – 24 dětí)
11:00 rezervováno (ZŠ Srbsko, Štěpánová, 15 dětí)
14:00

Fotografie

2011 13. 3., 18. 3., 25. 3.

Video

Reklamy se vždy snažily nějakým způsobem nalákat. Podívejte se na video, které popisuje výrobu reklamního hamburgeru. :-) Z videa je patrné, že jde hlavně o to, aby byl co nejhezčí.Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2011/reklama/

Citace:

muzeum: Reklama hýbe světem. Muzeum Českého krasu [online]. 1.3.2011 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2011/reklama/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.