Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Staročeské máje na Berounsku

Přednáška | 3.5. 2011 od 17.00 |

Přednáší: Mgr. Lada Schovánková

úterý 3. května 2011 od 17 hodin

Máj, moj, král – takto a mnohými dalšími názvy je označován ozdobený strom s oholeným kmenem, který je na mnohých místech Čech i Moravy vztyčován v centru vesnice. Májka či májička je pak malý ozdobený stromek, který se staví před stavením májovnic a májovníků. O historii zvyku stavění májů, jeho různých lokálních variantách a jednotlivých prvcích a segmentech si budeme povídat v úterý 3. května od 17 hodin v Muzeu Českého krasu v Berouně. Přednáška bude doprovázena fotografiemi z konání Staročeských a Suchých májů pořádaných v obci Bzová u Hořovic.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2011/staroceske-maje-na-berounsku/

Citace:

muzeum: Staročeské máje na Berounsku. Muzeum Českého krasu [online]. 24.3.2011 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2011/staroceske-maje-na-berounsku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.