Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

40 let Chráněné krajinné oblasti Český kras

Pozvánka | Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras | 1. dubna – 31. května 2012

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, Správa státního hradu Karlštejn zvou srdečně všechny zájemce na výstavu CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ KRAS – 40 let.

Výstava je určena pro nejširší veřejnost. Seznamuje s přírodním bohatstvím Českého krasu (základní charakteristika, květena, zvířena, jeskyně, lomy, štoly, geologické lokality, turistika, ochrana přírody) prostřednictvím fotografi í čtrnácti autorů. Stručné doprovodné texty jsou v českém a v anglickém jazyce. Výstava je umístěna na hradě Karlštejně v podloubí Císařského paláce a přístupná během otevírací doby hradu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2012/40-let-chranene-krajinne-oblasti-cesky-kras/

Citace:

RNDr. Petra Přidalová: 40 let Chráněné krajinné oblasti Český kras. Muzeum Českého krasu [online]. 27.3.2012 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2012/40-let-chranene-krajinne-oblasti-cesky-kras/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.