Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Geologicko – botanická exkurze

Exkurze | 20. 5. 2012 | Sraz účastníků po 9 hod. v Srbsku pod vlakovým nádražím

Vážení zájemci o živou a neživou přírodu Českého krasu, Muzeum Českého krasu vás srdečně zve na již tradiční jarní geologicko-botanickou exkurzi s odborným výkladem přírodních pozoruhodností a se sběrem četných zkamenělin.


Plánovaná exkurze povede ze Srbska, podél Berounky nádherným údolím Kačáku do starobylé Hostimi a proti proudu Kačáku do malebné obce Svatý Jan pod Skalou, poté lesem dále po žluté do Vráže u Berouna. Přibližná délka trasy je cca 7 – 8 km, cesta vede po rovině, jediným převýšením je pak finální výstup ze Svatého Jana k Vráži u Berouna.

Cestou k Srbsku si najdeme zlomky suchozemských rostlin z období devonu, ve Svatém Janu poznáme čtvrtohorní travertiny s hojnými zbytky zkamenělin rostlin nedaleko kláštera a na konci obce si pak za budovou bývalé elektrárny nasbíráme zkameněliny živočichů, kteří obývali dno silurského moře nedaleko podmořských sopek.

Kromě zkamenělin nás kolega Mgr. Špryňar provede pestrou florou a ukáže nám významné rostlinné prvky rostoucí v údolí Kačáku a u Svatého Jana pod Skalou.

Sraz po 9:00 v Srbsku pod vlakovým nádražím.

Doporučené spoje

  • Vlak z Berouna do Srbska – 8:57
  • Vlak z Prahy Smíchova  do Srbska – 8:20
  • Vlak z Prahy hlavního nádraží do Srbska -  8:12

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2012/exkurze12/

Citace:

Mgr. Štěpán Rak: Geologicko – botanická exkurze. Muzeum Českého krasu [online]. 27.3.2012 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2012/exkurze12/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.