Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Antonín Porket – malíř starého Berouna

Výstava | 24. 4. - 4. 9. 2013, vernisáž 24. 4. v 17 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Výstava grafik a obrazů akademického malíře Antonína Porketa (1883 – 1928), od jehož narození uplyne letos 130 let. Návštěvníci se známí s berounskou tvorbou tohoto výtvarníka a poznají, jak vypadalo naše město před sto lety. Porketovy obrazy jsou doprovázeny současnými fotografiemi, pořízenými členy berounského sdružení Fotorici. Ty zachycují stejná místa, která  zobrazil malíř kolem roku 1910 a návštěvník tak bude moci srovnat, jak s naše město během sta let proměnilo.

Výstava je doprovodnou akcí 31. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2013 – Rok Václava Talicha, neboť Talich a Porket byli jednak vrstevníci (a to doslova – narodili se ve stejném roce, dokonce oba v květnu), jednak Porketovo dílo zachycuje Beroun tak, jak vypadal v době, kdy jeho ulicemi V. Talich chodíval.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Města Beroun.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2013/porket/

Citace:

muzeum: Antonín Porket – malíř starého Berouna. Muzeum Českého krasu [online]. 29.3.2013 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2013/porket/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.