Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Velikonoční výstava

Výstava | 26. 3. - 14. 4., vernisáž 26. 3. v 16 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Velikonoční výstavu plnou jarních dekorací připravila SOŠ a SOU Hlinky pod vedením Zuzany Svobodové a Pavly Volfové.

Response code is 404


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2013/velikonocni-vychova/

Citace:

muzeum: Velikonoční výstava. Muzeum Českého krasu [online]. 19.3.2013 [cit. 23.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2013/velikonocni-vychova/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.