Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Den knihy a autorského práva

pro děti s doprovodem | 23. 4. v 10 a 14 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Přijďte se společně s námi začíst do knihy Obrázky z minula. Odhalíte mnoho berounských historek, pověstí, poznáte i důležité osobnosti.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2014/den-knihy-a-autorskeho-prava/

Citace:

muzeum: Den knihy a autorského práva. Muzeum Českého krasu [online]. 17.3.2014 [cit. 27.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2014/den-knihy-a-autorskeho-prava/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.