Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezinárodní den památek a historických sídel

exkurze | 18. 4. v 17:00, sraz před budovou muzea | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Exkurze za moderní architekturou  města Berouna, sraz před budovou muzea

V roce 1982 prohlásila organizace UNESCO na návrh ICOMOS (Mezinárodní rady pro památky a sídla) 18. duben za Mezinárodní den památek a historických sídel. V souvislosti s tímto dnem se Muzeum Českého krasu, p.o. pořádá exkurzi po moderní architektuře  města Berouna, která se nachází v jeho centru.

Zajímat se budeme o veřejné i soukromé budovy postavené ve 20. století. Exkurzi zahájíme na náměstí u radnice, další zastavení budou obchodní dům Máj, Komerční banka, obchodní dům Baťa, z budov v okolí náměstí Česká pojišťovna (budova bývalého sídla Okresního výboru KSČ), Medicentrum, kino Mír a další.

Exkurzi povede Mgr. Dana Hradilová, historička muzea.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2014/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel/

Citace:

muzeum: Mezinárodní den památek a historických sídel. Muzeum Českého krasu [online]. 17.3.2014 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2014/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.