Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Velikonoce očima dětí

výstava | 7. 4. - 21. 4. | Výstavní síň Konírna - Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Přehlídka žákovských prací na téma Velikonoce. K vidění budou zdobené kraslice, velikonoční dekorace, obrázky s jarními motivy a další dětské nápady.

Response code is 404


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2014/velikonoce-ocima-deti/

Citace:

muzeum: Velikonoce očima dětí. Muzeum Českého krasu [online]. 17.3.2014 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2014/velikonoce-ocima-deti/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.