Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vítání jara v Geoparku Barrandien

komentovaná prohlídka | 1. 4. v 10 a 14 hodin | Geopark Barrandien - Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Od 1. 4. bude expozice barrandienských hornin opět otevřena. V 10:00 a 14:00 proběhnou komentované prohlídky s Mgr. Štěpánem Rakem
a RNDr. Petrou Přidalovou. Pod širým nebem je instalováno 23 hornin, které jsou rozděleny podle stáří – svrchní proterozoikum, kambrium, silur a devon. Letošní novinkou jsou nové herní prvky pro děti.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2014/vitani-jara-v-geoparku-barrandien/

Citace:

muzeum: Vítání jara v Geoparku Barrandien. Muzeum Českého krasu [online]. 17.3.2014 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2014/vitani-jara-v-geoparku-barrandien/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.