Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výzva Muzea Českého krasu, p.o. k výstavě „Tak nám zabili Ferdinanda…“

Výzva | |

<
Výzva Muzea Českého krasu, p.o. k výstavě

„Tak nám zabili Ferdinanda…“

V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí ve své době největšího válečného konfliktu v lidských dějinách 1. světové války (1914-1918). Také Muzeum Českého krasu v Berouně se chystá připomenout tuto událost a to prostřednictvím dvou tématických výstav, válečné téma se stane námětem i letošní muzejní noci „Na frontě 1. světové války – Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ dne 13. 6. 2014.

Muzeum spravuje ve svých sbírkách mimo jiné také artefakty vztahující se k 1. světové válce, které získalo darem nebo koupí od účastníků frontových bojů, jejich potomků či příbuzných. Jedná se o militaria (sbírka dokladů k dějinám vojenství – zbraně, uniformy, vyznamenání…), další část tvoří fotografie, korespondence a doklady válečného života v berounském regionu (prádlo ze zajateckého tábora v Králově Dvoře, potravinové lístky, písemnosti úřední povahy např. z vojenského lazaretu v Hořovicích, …). Některé z těchto sbírkových předmětů se dočkají výstavní prezentace v rámci výstavy „Tak nám zabili Ferdinanda…“, která bude probíhat ve výstavních prostorách „Jenštejnského domu“  od 27. 5. do 5. 8. 2014. Ženám a jejich válečnému údělu se bude věnovat samostatná výstava (od 13. 6. do 27. 7. 2014) ve výstavním sále „Konírna“ spojená s interaktivním doprovodným programem pro veřejnost.

Prostřednictvím obou těchto výstav bychom chtěli vzpomenout na všechny, kteří museli nedobrovolně čelit válečnému osudu, ať už to bylo se zbraní v ruce na frontě nebo s vařečkou v kuchyni.

U příležitosti tohoto důležitého výročí by pracovníci muzea rádi zmapovali dochované památky z 1. světové války ve vztahu k berounském regionu, které se nachází v soukromých rukou (např. válečné fotografie, korespondence, deníky, hudební nástroje atp.). Prosíme tímto veřejnost o  poskytnutí těchto artefaktů k nahlédnutí.

V případě zájmu nabízíme možnost jejich prezentace na aktuální výstavě, uvítali bychom také darování do muzejních sbírek, kde budou natrvalo uchovány pro další generace a zároveň se jim dostane odborné péče.

Mgr. Dana Hradilová, historička a kurátorka sbírkových fondů, tel. 311 624 101, 601 374 209 nebo 604 585 345, historik2@muzeum-beroun.cz


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2014/vyzva-muzea-ceskeho-krasu-p-o-k-vystave-%e2%80%9etak-nam-zabili-ferdinanda%e2%80%a6%e2%80%9c/

Citace:

muzeum: Výzva Muzea Českého krasu, p.o. k výstavě „Tak nám zabili Ferdinanda…“. Muzeum Českého krasu [online]. 6.3.2014 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2014/vyzva-muzea-ceskeho-krasu-p-o-k-vystave-%e2%80%9etak-nam-zabili-ferdinanda%e2%80%a6%e2%80%9c/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.