Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O šikovnosti keltských šperkařů

přednáška | 19. 3. v 17:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Dalším z cyklu muzejních podvečerů tentokrát provede PhDr. Dana Stolzová z ÚAPPSČ, spoluautorka dlouhodobé výstavy Jak se dělá krása. Výstava o šperkařství seznamuje nejen s historií šperku, ale hlavně ukáže, jak zručnými řemeslníky byli Keltové, jaké skvosty zhotovovali, které techniky, nástroje a jaké materiály při své práci využívali. Vystaveny jsou i originály šperků a trojrozměrné modely související s výrobními postupy řemeslníků. Zapůjčeny jsou ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Lounech a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2015/o-sikovnosti-keltskych-sperkaru/

Citace:

Lada Nestoridou: O šikovnosti keltských šperkařů. Muzeum Českého krasu [online]. 10.3.2015 [cit. 17.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2015/o-sikovnosti-keltskych-sperkaru/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.