Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Verona, Beraun, Beroun

výstava | 22. 4. - 28. 9. 2015 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Výstava představuje návštěvníkům geologické, paleontologické, archeologické, archivní a muzejní památky, které jsou nejen dokladem dlouhé berounské historie, ale zároveň i pramenem jejího poznání. Svým rozsahem a rozmanitostí to je první výstava svého druhu o Berouně. Výstava se uskutečňuje za finanční podpory města Beroun.

Response code is 404

http://www.berounskyregion.cz/grafika/clanky/3443.jpg

Informace o bariérovosti
Výstava se nachází v přízemí a v 1. patře.
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup do přízemí bezbariérovým vchodem (601 374 208, produkce1@muzeum-beroun.cz). Děkujeme za pochopení.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2015/verona/

Citace:

muzeum: Verona, Beraun, Beroun. Muzeum Českého krasu [online]. 31.3.2015 [cit. 6.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2015/verona/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.